afdruk

Uitgever en disclaimer

Uitgever:

Autobedrijf G.H. Wessel B.V.
Bentheimerstraat 62
7587 NJ De Lutte

 

Mededeling:

  info@auto-wessel.nl
   +31 541 55 55 55
  + 31 541 55 55 50


Wettelijk:

BTW-NUMMER: NL8001.40.928.B01
Directeur: Johan Wessel, Herman Wessel
KVK NUMMER: 06064947


Concept | Ontwerp | web Design
Website sjabloon door audaris.de

Voertuigbeheer | DMS
audaris Website & CMS
audaris Manager
audaris Office
audaris CRM
www.audaris.deInhoud van het online aanbod

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie die op onze website wordt aangeboden. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of de onbruik van de informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur is geen opzet of grove nalatigheid Fout is aanwezig. Alle aanbiedingen zijn niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de paginas of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Verwijzingen en links

Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ( "hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een verplichting in het geval alleen van kracht, waarin de auteur zich bewust is van de inhoud en het zou technisch mogelijk en redelijk zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van koppelen geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte paginas. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte paginas. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde / gekoppelde zijden, die werden gewijzigd na het instellen van de link. Deze verklaring geldt voor alle binnen haar eigen Internet-links en verwijzingen evenals voor de buitenlandse inzendingen in gastenboeken, discussiefora, lijsten met links, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waarin de externe toegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, alleen de aanbieder van de pagina waarnaar niet was degene die is gekoppeld aan deze paginas.

Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, audio- en videoclips en teksten te respecteren, om zijn eigen fotos, afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken , Alle merknamen en handelsmerken die worden vermeld in het internetaanbod en mogelijk worden beschermd door derden, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Alleen al vanwege de loutere vermelding is niet om de conclusie te trekken dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde objecten gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij de auteur van de paginas. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Privacy Policy

Gegevensbescherming is te vinden onder het menu-item Privacy